วันที่ 4 ก.ย.ที่ สภ.บางแม่นาง ได้บันทึกข้อความส่วนราชการ สภ.บางแม่นาง ที่ 0016.4(12)ธร.)/0529 ลงวันที่ 3 กันยายน2564 เรื่อง รายงานข้าราชการตำรวจติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เรียน ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ด้วยเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย เกษโกมล ผกก.ส.ภ.บางแม่นาง แจ้งว่ามีอาการไข้น้ำมูกไหล ไม่สบาย จึงไปทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบU RT-PCR ที่ รพ.บางใหญ่ เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 ได้รับรายงานผลการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในวันที่ 3 ก.ย. 64 เบื้องต้นอยู่ระหว่างการประสานงาน ร.พ. ในการเข้ารับการรักษาตัว ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (ซีโนแวค) เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64 เข็มที่ 2 (ชิโนแวค) เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 64 ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (ชิโนฟาร์ม) เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 64 และเข็มที่ 4 (ชิโนฟาร์ม) เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 เข็ม 3 และ โควต้าบุตรสาวทำงานที่ ปตท. ทั้งนี้ ได้กักตัวผู้สัมผัสไกล้ชิด เพื่อสังเกตอาการ จำนวน 2 นาย ด.ต.สุพจน์ ภาสำราญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแม่นาง ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 19 พ.ค.64 และเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 64 เบื้องต้นยังไม่มีอาการ ขณะนี้กักตัวที่บ้านพัก และ ส.ต.อ.ถวัลย์ จันทกล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแม่นาง ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 และเข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 30 เม. ย. 64 เบื้องต้นยังไม่มีอาการ ขณะนี้กักตัวที่บ้านพักโดยทั้งสองนายได้เดินทางไปตรวจรับการเพื่อยืนยันผล (RT-PCR) ที่ ร.พ.บางใหญ่ เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 รอผลการตรวจสภ.บางแม่นาง จึงได้มีคำสั่งให้ พ.ต.ท.ทัศน์พงษ์ คงทัพ รอง ผกก.ป.สภ.บางแม่นาง รักษาราชการแทน พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย เกษโกมล ผกก.ส.ภ.บางแม่นาง ในระหว่างที่เข้ารับการรักษาตัว