ที่ห้องประชุม ดิ โอลด์สยาม โรงแรมเขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ท อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม( DES ) ร่วมคณะ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่เขาหลัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการเปิดการท่องเที่ยวนำร่องในพื้นที่อันดามันต่อจากโครงการภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ (Phuket Sandbox) ตามที่ ศบค. เห็นชอบการขยายพื้นที่ของภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ให้กว้างขึ้น โดยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับพื้นที่นำร่องอื่นในลักษณะ 7+7 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงา ได้กำหนดพื้นที่นำร่องในโซนเขาหลัก และเกาะยาว โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวส่วนขยายของโครงการภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ (Phuket Sandbox) ในพื้นที่จังหวัดพังงาภายใต้เคมเปญ “อเมซิ่งเขาหลัก-เกาะยาว” นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้กับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ โดยมีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้นำเทคโนโลยีมาใช้กับสนามบินและท่าเรืออัจฉริยะ มีระบบ Face Recognition และระบบติดตามตัวนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะดำเนินการให้จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานให้ได้มากที่สุด ขณะที่ภารกิจในการสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ทางสำนักงานสถิติจังหวัดพังงาได้ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT) สนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์และสัญญาน ในจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 โรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวกลางของจังหวัดพังงา