ครูทวงคืน 2 หมื่นล้านจากกองทุนเงินสนับสนุนฯ ช.พ.ค.ขอบริหารเอง ด้านพินิจศักดิ์ เผยทวงถามออมสิน 3 รอบยังเงียบ!!

วันที่ 7 ธ.ค.60 นายคำสุข สาอ้าย ประธานเครือข่ายพิทักษ์กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกครูผู้กู้เงิน ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ตั้งแต่โครงการที่ 1-7 มายื่นหนังสือถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องให้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) คืนเงินหลักประกันความมั่นคงของสมาชิก ที่จะต้องจ่ายรายละ 2,000 บาท ในการกู้ฯ ประมาณ 800 ล้านบาท และเงินที่ ธ.ออมสิน ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สกสค. คืนส่วนต่าง 1% ให้ครูผ่านกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคง ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.ฯ รวมแล้วมากกว่า 20,000 ล้านบาท คืนให้กับสมาชิกผู้กู้ ช.พ.ค. และให้สมาชิกเพื่อนครูได้เข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการเงินดังกล่าวเอง เพราะถือเป็นเงินของครู การให้คนอื่นมาบริหารอาจจะไม่ดี

"ที่มาทวง เพราะเห็นว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินของสมาชิกผู้กู้ ช.พ.ค.กว่า 400,000 ราย ที่กู้เงินจาก ธ.ออมสิน เป็นเงินกว่า 500,000 ล้านบาท สะสมตั้งแต่ปี 2549 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2560 ดังนั้น จึงอยากให้คืนให้กับครูเพื่อมาดูแลเอง ทั้งนี้ ทางสมาชิกผู้กู้ ช.พ.ค. เห็นด้วยที่ในอนาคต ธ.ออมสิน จะไม่ต้องจ่าย 1% ผ่านทางกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ และจะคือเงินดังกล่าวถึงผู้กู้โดยตรง โดยการลดดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ที่มีวินัยทางการเงินดี เพราะจะทำให้ครูได้ประโยชน์อย่างแท้จริง"นายคำสุข กล่าว

ด้านนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า ข้อตกลงเดิม ธ.ออมสิน คืนเงินดังกล่าวให้ สกสค.เพื่อบริหารจัดการเงินกู้แต่ละโครงการฯและกำหนดให้ ธ.ออมสิน หักเงิน จากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษฯ เพื่อชำระหนี้แทนครูที่ค้างชำระเกิน 3 งวด ซึ่งภายหลังพบว่า เงินส่วนใหญ่ถูกนำไปช่วยครูที่ไม่มีวินัยทางการเงิน ดังนั้น รมว.ศึกษาธิการ จึงเห็นว่าหากดำเนินการเช่นนั้น จะไม่เป็นธรรมกับครูที่มีวินัยทางการเงิน จึงให้ทำข้อตกลงใหม่ โดยให้ ธ.ออมสิน คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ครูที่มีวินัยทางการเงินดี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างข้อตกลง เพื่อให้ครูได้รับประโยชน์มากที่สุด

"ยืนยันว่าของเดิม 1% เป็นเงินที่ ธ.ออมสิน ให้กับทาง สกสค.เพื่อบริหารจัดการ แต่อนาคตเงินส่วนนี้จะคืนให้กับครูที่มีวินัยทางการเงินส่วนเงิน 20,000 ล้าน ซึ่งสมาชิก ช.พ.ค.จะขอคืนนั้น สมาชิก ช.พ.ค.ต้องไปคุยกับทาง ธ.ออมสิน เอง เพราะ ธ.ออมสิน ได้หักเงินดังกล่าว เพื่อชำระหนี้แทนครูที่ค้างชำระเกิน 3 งวด ไปแล้ว ซึ่งในส่วนของ สกสค.เอง ก็ได้มีหนังสือทวงถามถึงเงินการหักเงินดังกล่าวแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ ธ.ออมสิน ก็ยังไม่มีหนังสือใด ๆ ตอบกลับมาเช่นกัน"นายพินิจศักดิ์ กล่าว