สุวิทย์  กิ่งแก้ว  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ และผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย พร้อมด้วย พลอากาศโทสิทธิพร เกสจินดา ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช ร่วมจัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” หัวข้อ "โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชสีขาว" โดยมี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ให้การบรรยายธรรมแก่นักเรียนนายเรืออากาศทุกชั้นปี กว่า 700 คน ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพฯ