ณัฐตชา จันทกลัด ผู้จัดการโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สุพรรณบุรี เพิ่มความมั่นใจแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนศุภลักษณ์ ที่วางใจเลือกสินค้าคุณภาพดีและมาตรฐานสูง “ยามาฮ่า” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดYAMAHAPSR-F51 Digital Portable จำนวน 30 ตัว และคีย์บอร์ด PSR-E263 จำนวน 2 ตัว ที่มีลักษณะพิเศษ 61 คีย์มาตรฐาน มีเสียงให้เลือกถึง 120 เสียง และ 214 จังหวะ มีระบบ DUO MODE สามารเล่นได้พร้อมกัน 2 คน และเชื่อมต่อFoot Switch หรือ Foot Sustain ได้ โดยโรงเรียนได้เปิดสอนวิชาดนตรีแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4–6

นับเป็นการจุดประกายสานฝันการเรียนดนตรีอย่างมีความสุข และสนุก อีกทั้งยังกระตุ้นเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงความสามารถทางดนตรี อย่างสร้างสรรค์ โดยมี สุณิสา เศษธะพานิช ผู้จัดการโรงเรียนศุภลักษณ์ ร่วมเป็นเกียรติถ่ายภาพ ณ โรงเรียนศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี