เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หารือคณะกรรมการ ชะลอการเปิดถนนคนเดินเซราะกราววอล์กกิ้งสตรีท ออกไปไม่มีกำหนด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมนำเงินกองทุนถนนคนเดินเซราะกราว เยียวยาผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ที่มีล็อคประจำ รายละ 500 บาท วันที่ 26 ส.ค.64 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการถนนคนเดินเซราะกราววอล์กกิ้งสตรีท เพื่อพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) กับการดำเนินงานถนนคนเดินเซราะกราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีการแพร่ระบาดในพื้นที่หลายอำเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบกับผู้ประกอบการในถนนคนเดินเซราะกราวบางกลุ่มเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP จากหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารถนนคนเดินเซราะกราว จึงมีมติปิดถนนคนเดินเซราะกราว ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น นอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และคณะกรรมการถนนคนเดินเซราะกราว เล็งเห็นถึงความยากลำบากของผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) และพร้อมให้การสนับสนุนการเยียวยาแก่ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ที่มีล็อคประจำ รายละ 500 บาท ซึ่งมีอยู่ประมาณ 430 ล็อค ใช้งบเงินกองทุนถนนคนเดินเซราะกราว เป็นเงินที่เก็บจากแม่ค้าทุกสัปดาห์ โดยกำหนดเวลารับเงินเยียวยา ที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ภายใน 27 ส.ค.2564 ให้นำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและใบสำคัญรับเงินมายื่นกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเงินเยียวยา ทั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้เปิดถนนคนเดินเซราะกราววอล์กกิ้งสตรีท ที่เปิดขายในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น.ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้ามาค้าขาย และจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก แต่หลังจากที่มีแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ในประเทศไทย และหลายจังหวัดมีอัตราผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และคณะกรรมการถนนคนเดินเซราะกราว จึงได้มีมติปิดตลาดถนนคนเดินเซราะกราววอล์กกิ้งสตรีท ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564 ล่าสุดปิดถนนคนเดินเซราะกราว ออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น