สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพขนาดปรากฏของดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี (ขวา) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ที่ระยะห่างประมาณ 357,973 กิโลเมตร เปรียบเทียบกับขนาดปรากฏของดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี (ซ้าย) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ระยะห่างประมาณ 406,261 กิโลเมตร มีขนาดปรากฏใหญ่กว่าขณะอยู่ไกลโลกมากที่สุดประมาณ 14% และมีความสว่างมากกว่าประมาณ 30%

ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก หรือ ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon) ครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า ตรงกับวันที่ 2 มกราคม 2561 มีระยะห่างประมาณ 356,595 กิโลเมตร จะเข้าใกล้และมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าครั้งนี้ และยังเป็นซูเปอร์ ฟูลมูนที่ใหญ่ที่สุดในปี 2561 อีกด้วย