หลังเอกซเรย์ปอด-คัดกรอง 266 รายพบปอดผิดปกติ ต้องติดตามวินิจฉัยเพิ่ม 8 ราย ระบุเชื้ออยู่ในอากาศ ทุกคนมีสิทธิป่วยได้ แนะไอเกิน 2 สัปดาห์ มีไข้ น้ำหนักลด ให้รียพบแพทย์

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า จากที่ตรวจพบเด็กนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกทม.ป่วยด้วยวัณโรค 5 ราย สำนักอนามัย โดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล และศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ จึงจัดทีมบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลรักษาเด็กที่ป่วยด้วยวัณโรคควบคู่กับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคในโรงเรียนที่พบเด็กป่วย และชุมชนบริเวณใกล้เคียง

ทั้งนี้ ได้ตรวจคัดกรองนักเรียนทั้งโรงเรียน 3,043 ราย พบผู้ที่มีอาการสงสัยวัณโรค 280 ราย และนำรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้บริการเอกซเรย์ปอดและคัดกรองผู้ที่มีอาการสงสัยวัณโรคในนักเรียนผู้สัมผัสวัณโรค 266 ราย พบว่าปอดมีความผิดปกติ ซึ่งจะมีการติดตามเพื่อการวินิจฉัยเพิ่มเติม 8 ราย นอกจากนี้ ได้เอกซเรย์ผู้สัมผัสโรคในครอบครัวนักเรียนที่ป่วย ซึ่งพบว่าผลปกติ

สำหรับเชื้อวัณโรคเป็นเชื้อที่อยู่ในอากาศ ทุกคนมีสิทธิป่วยเท่ากัน เพราะเชื้อวัณโรคมีอยู่ทุกที่แต่ในสถานที่แออัด การระบายอากาศไม่ดี สถานที่ปรับอากาศและเป็นระบบปิดมีโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายได้มากกว่า ดังนั้นจึงขอแนะนำผู้ที่มีอาการสงสัยวัณโรค ได้แก่ ไอเกิน 2 สัปดาห์ มีไข้ น้ำหนักลดรับการตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มมีอาการ หากพบว่าเป็นวัณโรคสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การรักษาวัณโรคให้หายเป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อ และทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกลุ่มประเทศ “Central diamons” หรือ กลุ่มประเทศ 14 ประเทศของโลกที่มีปัญหาวัณโรคสูง หากมีข้อสงสัยหรือพบผู้ป่วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 0-2860-8205