เมื่อเร็วๆนี้ ที่สถานีรถไฟบ้านแหลม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผวจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day” โดยมีนางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ประธานกรรมการบริษัทสมุทรสาครพัฒนาเมือง, กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม (SKCD) หน่วยงานต่างๆ อาทิ อบจ.สมุทรสาคร, เทศบาลนครสมุทรสาคร, นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม, ชุมชนท่าฉลอม, อาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร กลุ่มจิตอาสา พร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day” ทำความสะอาดและเก็บกวาดขยะบริเวณสถานีรถไฟเพื่อร่วมปรับปรุงพัฒนาพื้นที่กันอย่างพร้อมเพรียง สำหรับสถานีรถไฟ บ้านแหลม(ท่าฉลอม) จ.สมุทรสาคร เป็นสายเก่าแก่ที่เชื่อมสายแม่กลอง -บ้านแหลม ร่วมเดินรถที่มาจากฝั่งธนบุรี ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดที่ จ.สมุทรสงคราม มาตั้งแต่ พ.ศ.2444 และ พ.ศ.2448 รวมระยะทาง 66.9 กิโลเมตร อยู่ในการดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยเส้นทาง 2 ช่วงจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ถึงสถานีรถไฟมหาชัย ระยะทาง 31.2 กิโลเมตร และจากสถานีรถไฟบ้านแหลม ถึงสถานีรถไฟแม่กลอง ระยะทาง 33.57 กิโลเมตร โดยระหว่างสถานีมหาชัยกับสถานีบ้านแหลม จะไม่มีเส้นทางเชื่อมถึงกัน ผู้โดยสารจะต้องลงจากขบวนรถ และเดินเท้าไปขึ้นเรือข้ามฟากข้ามแม่น้ำท่าจีน เพื่อไปต่อรถไฟอีกขบวนหนึ่ง โดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินประทับรถไฟพระที่นั่ง ผ่านทางรถไฟสายนี้เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) เพื่อทรงทำพิธีเปิดถนนถวาย ที่ตำบลท่าฉลอม ในอดีตทางรถไฟสายแม่กลอง จะสิ้นสุดที่สถานีรถไฟปากคลองสานริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันกลายเป็นตลาดท่าน้ำรถไฟคลองสาน แต่ได้ถูกยกเลิกทางรถไฟช่วงนี้ไปในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงทำให้ทางรถไฟสายนี้สิ้นสุดที่สถานีวงเวียนใหญ่มาดังเช่นปัจจุบัน ส่วนทางที่ยกเลิกไปได้ถมเป็นถนนและตั้งชื่อว่าถนนเจริญรัถ กทม.ฯ