วันที่ 21 ส.ค.64 เพจ หมอพร้อม โพสต์ข้อความระบุว่า สำหรับผู้ที่มีนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แต่ประสงค์ฉีดในพื้นที่ต่างจังหวัดแทน สามารถขอนัดหมายกับโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ติดต่อโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านก่อนถึงวันนัดหมายเข็ม 2 อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 2. แสดงหลักฐานนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แก่โรงพยาบาล เพื่อนัดหมายวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ใหม่ 3. เข้ารับฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลตามวันเวลาที่นัดหมายใหม่
ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจ หมอพร้อม