นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเตรียมแผนขอมติสภาเทศบาลขยายจำนวนจัดซื้อซิโนฟาร์มเพิ่ม พบผู้ลงทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วนเกินจำนวนกว่า 4 พันรายยันพร้อมจัดวัคซีนตัวเลือกให้ทั้งหมด ด้านคลัสเตอร์ตลาดนับอนุสรณ์ เมืองท่าศาลายังวิกฤตผู้ติดเชื้อจ่อทะลุหลักร้อย ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า มีการเปิดให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนตัวเลือก หรือวัคซีนซิโนฟาร์มที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จองซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 2 หมื่นโดส เพื่อรองรับประชาชนในเขตบริการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้เลือกรับวัคซีนตัวเลือกชนิดนี้จากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรากฏว่า หลังจากการเปิดจองไประหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2564 ผ่านการแสดงตัวที่หอประชุมเมืองทุ่งท่าลาดและระบบแอพพลิเคชันไลน์ออฟฟิชเชียลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนจำนวนมากกว่า 2 หมื่นราย ซึ่ง นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้คัดกรองตามเกณฑ์คุณสมบัติ 3 ข้อ คือ 1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และ 3. เป็นผู้ที่ยังไม่ได้เคยฉีดวัคซีนโควิด-19 ปรากฏว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 14,537 คน โดยเทศบาลได้ส่งชื่อไปราชวิทยาลัยตามระเบียบและจะเริ่มฉีด 1 หมื่นคนแรกในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ ส่วนอีกจำนวน 4,537 คน เทศบาลจะรองรับทั้งหมด ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่าการเตรียมแผนเสนอสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขยายจำนวนจองซื้อจากราชวิทยาลัยมารองรับการฉีดให้ประชาชนที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดส่วนการฉีดนั้นจะเริ่มกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเสี่ยง ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปจะใช้เกณฑ์อายุมากได้ฉีดก่อนจนครบทั้ง 10,000 ราย ส่วนอีก 4,537 คน คาดการณ์ ว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้ได้ภายใน 15 ตุลาคมนี้ ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลาดนับอนุสรณ์ เขตเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงน่าเป็นห่วง หลังจากพบคลัสเตอร์ในตลาดแห่งนี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคเร่งสกัดกั้นการแพร่ระบาด หลังจากทำการสอบสวนโรคซึ่งมีแนวโน้มว่ามีผู้ติดเชื้ออาจเกิน 100 ราย ขณะเดียวกันด้วยการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงพบว่ามีมากกว่า 1 พันราย โดยพบต้นเชื้อเป็นแม่ค้าเนื้อหมูสดรายหนึ่งที่เดินทางมาจากเขตอำเภอเมือง มีประวัติรับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม มีอาการป่วยไม่มากทำให้ผู้ติดเชื้อรายนี้มั่นใจว่าป่วยธรรมดาไม่ได้พบแพทย์ตรวจอาการ ยังคงเปิดแผงค้าตามปกติกลับกลายเป็นว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 และแพร่กระจายในตลาดจนมีผู้ติดเชื้อต่อเนื่องจำนวนมากส่งผลกระทบต่อย่านเศรษฐกิจของตัวเมืองท่าศาลาอย่างรุนแรง ขณะที่นายวีระพรรณ สุขขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาลา สั่งปิดพื้นที่เป็นเวลา 7 วัน และมีแนวโน้มจะขยายเวลาการปิดต่อไปอีก