วันที่ 9 ส.ค.64 นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนใน จ.ประจวบฯ ได้รับวัคซีนโควิด 19 แล้วกว่า 150,000 โดส สำหรับวันที่ 9 - 13 สิงหาคม นี้ จะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็ม 1 โดยไม่ต้องจองคิว ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี กลุ่มผู้เสี่ยง 7 โรค และสตรีตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ สามารถนำบัตรประชาชนไปแสดงเพื่อขอรับวัคซีนได้ที่ รพ.ของรัฐทั้ง 8 อำเภอ หลังจากนั้นจะได้รับการนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเข็ม 2 สำหรับเป้าหมายการฉีดวัคซีนจะครอบคลุมจากจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์มที่ได้รับจากจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ สั่งจองไว้ 20,000 โดส เทศบาลเมืองหัวหิน 25,000 โดส มีผลให้ภาพรวมการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรเกินร้อยละ 45 ภายในเดือนสิงหาคมนี้