รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) พบปะพูดคุยกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ในโอกาสครบรอบ 64 ปี นิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ณ. ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์