เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ผ่านมา ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดงานฉลองครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 5 โดยนายหลู่เจี้ยน เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยมาเป็นประธานการเปิดงาน พร้อมด้วยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกฯ และ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย - จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ มาร่วมงาน ภายใต้การต้อนรับของนางหลาน ซู่หง อุปทูตฝ่ายวัฒนธรรม และผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ นายจาง ปอ รองผู้อำนวยการ และนายฉิน อวี้เซิน ที่ปรึกษาระดับสูงของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ ในการนี้นายปรเมศ เหล็กเพชร นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล บางประภา อุปนายกฯ ฝ่ายบริหารและเลขาธิการ พร้อมด้วยตัวแทนสื่อมวลชนที่เข้าอบรมหลักสูตรภาษาจีนเข้าร่วมแสดงความยินดี

นับแต่เปิดทำการเมื่อ 21 พ.ย. 2555 เป็นต้นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมชม เข้าร่วมกิจกรรมหลายครั้ง รวมทั้งบุคคลสำคัญของรัฐบาลไทย องค์กรภาคประชาชน และสื่อมวลชน มาเยี่ยมชม ทำข่าวกิจกรรมของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ในหลากหลายกิจกรรมอีกด้วย

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ดำเนินการภายใต้ภารกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. กิจกรรมทางวัฒนธรรม การแสดง และนิทรรศการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดงานตรุษจีน งานวัด การละคร ประเพณีพื้นบ้าน ชนเผ่า การจัดแสดงนิทรรศการวัตถุโบราณ ภาพถ่าย การโปรโมทการท่องเที่ยวของจีน

2. กิจกรรมการเรียนการสอน มีการเปิดคอร์สอบรม ทั้งภาษาจีน การเขียนพู่กันจีน การเต้นรำ ดนตรีกู่เจิง ศิลปะการป้องกันตัว มวยไท่เก๊ก และการทำอาหาร เป็นต้น

ในการนี้ทางศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ยังได้เอื้อเฟื้อหลักสูตรการอบรมภาษาจีนพื้นฐาน ให้สื่อมวลชนไทย ผ่านสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาแล้วสามรุ่น

3. การแลกเปลี่ยนแนวคิด เช่นการจัดฟอรั่มวัฒนธรรมระดับไฮเอนด์ กิจกรรมสัมมนา เสวนา การปรึกษาหารือกับหน่วยงานรัฐบาลไทย หน่วยงานทางวัฒนธรรม และประชาชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และกระชับความสัมพันธ์

4. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ผ่านแอปพลิเคชั่นวีแชต เฟซบุ๊ก ไลน์ เว๊ปไซต์ และห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์ “Window of Shanghai” การฉายภาพยนตร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีน

สำหรับไฮไลท์ของกิจกรรมในช่วงปีที่ผ่านมา อาทิ การจัดงาน “วัฒนธรรมจีนเข้าสู่อาเซียน ณ ประเทศไทย” นิทรรศการแสดงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์การสร้างสรรค์วัฒนธรรมจากประเทศจีน เทศกาลศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน ครั้งที่ 4 การแสดงศิลปะกังฟูวัดเส้าหลิน การจัดงานสัปดาห์มรดกวัฒนธรรมจีน นิทรรศการฉากละครสำหรับเด็ก เป็นต้น

ในงานฉลองครบรอบ 5 ปีการก่อตั้งครั้งนี้ ได้มีคำคำขวัญแสดงวิสัยทัศน์ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ว่า “ยึดมั่นในเจตนารมณ์ สานสัมพันธ์จีน – ไทย” โดยมีคำอธิบายตอนหนึ่งระบุว่า “สำหรับการทำงานในอนาคตนั้น ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จะยังยึดถือตามหลักเจตนารมณ์ และการชี้นำของประธานสี จิ้นผิง ตามแนวคิดสังคมนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของจีนสมัยใหม่ และในอนาคตข้างหน้ายังสามารถขยายช่องทางการแลกเปลี่ยนร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ของไทย อุทิศพลังทางวัฒนธรรมให้แก่สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน”