วันที่ 25 ก.ค. 64 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เปิดเผยว่า ได้ติดตามข่าวสารในเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยด้วยความคิดถึงมาตลอดเกือบหนึ่งปี มีเรื่องน่าสนใจเยอะ มีเรื่องที่ควรร้องให้ตรวจสอบต่อไปก็เยอะ ทั้งตามกฎหมายพรรคการเมือง และกฎหมาย ป.ป.ช. รวมทั้งกฎหมายอื่นด้วย เช่น คลิปที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา คลิปนี้ความยาวเกือบ 40 นาที ดูและฟังแล้วได้ประโยชน์อยู่บ้าง แต่มีประเด็นที่ชวนสงสัยอยู่บ้าง เพราะเป็นการแถลงข่าวโดย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. มหาสารคาม นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี กับ ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงด้วย ในคลิปนี้ มี 3 ประเด็น ที่ควรให้มีการตรวจสอบต่อไป คือ 1. ดร.อรุณี โฆษกพรรคเพื่อไทย เป็น ส.ส. ตามที่นายยุทธพงศ์ พูดไว้ในคลิปหรือไม่ 2. คลิปที่แสดงภาพนายยุทธพงศ์ แจกกล่องหน้ากากอนามัยของ CP นั้น มีที่มาที่ไปอย่างไร ได้มาจากไหน เพราะหน้ากล่องบอกว่า ฟรี ห้ามจำหน่าย และตามคลิปมีทั้งหมด 27 กล่องๆละ 1,200 ชิ้น รวม 32,400 ชิ้น ถ้าคิดราคาชิ้นละ 2.50 บาท จะมีมูลค่า 81,000 บาท ซึ่งเกิน 3,000 บาท ดังนั้น จึงมีเหตุที่ควรตรวจสอบต่อไปตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. ว่า หน้ากากอนามัยได้มาอย่างไร โดยวิธีใด 3. นายยุทธพงศ์ บอกไว้ตอนหนึ่งว่า ได้ยกที่ทำการส.ส. ที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ให้ทางราชการไปทำโรงพยาบาลสนาม กรณีนี้เมื่อนำไปเทียบกับบัญชี ทรัพย์สินที่นายยุทธพงศ์ เคยยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 62 พบว่า ไม่มีการยื่นอาคารหรือโรงเรือนไว้แต่อย่างใด จึงมีเหตุอันควรสงสัยที่ควรขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไปว่า ที่ทำการ ส.ส. นั้น ได้มาอย่างไร ตั้งแต่เมื่อใด มูลค่าเท่าใด ได้มาก่อนหรือหลังจากยื่นบัญชี นายเรืองไกร กล่าวตามมาว่า เพื่อให้นักการเมืองมีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ กรณีนี้ จึงจะส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไปว่า มีกรณีใดที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ป.ป.ช. หรือไม่ รวมทั้งกรณีกล่าวอ้างในทำนองที่ว่า ดร.อรุณี โฆษกพรรคเพื่อไทย เป็นส.ส. จะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพ์ ม.14 (1) หรือไม่ โดยในเช้าวันที่ 27 ก.ค. จะส่งหนังสือร้องไปให้ ป.ป.ช. ตรสจสอบต่อไป โดยส่งทางไปรษณีย์ EMS