วันที่ 24 ก.ค.64 สภากาชาดไทย ออกหนังสือชี้แจง กรณีที่มีผู้เข้าใจว่า สภากาชาดไทยตัดยอดวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” จำนวน 1 ล้านโดส จากจำนวนวัคซีนทั้งสิ้น 5 ล้านโดส ที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้สั่งซื้อจากผู้แทนจำหน่ายนั้น

สภากาชาดไทย ขอยืนยันตามหนังสือจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ถึงสภากาชาดไทย เรื่อง “การแจ้งยืนยันการจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา ของสภากาชาดไทย” ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ว่า

ตามที่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ได้รับการติดต่อจากสภากาชาดไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน ที่ผ่านมา เพื่อขอจองวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโดส โดยเริ่มส่งภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 และขอทำสัญญาซื้อขายโดยตรงกับทางบริษัท ฯ แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถทำสัญญาโดยตรงกับสภากาชาดไทยสำหรับวัคซีนที่จะมาถึงภายในปีนี้ จึงจำเป็นต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจ้งองค์การเภสัชกรรมให้ทราบตั้งแต่ต้นว่า วัคซีน 1 ล้านโดส ในปี 2564 นี้ เป็นของสภากาชาดไทย

ดังนั้น การสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา จำนวน 1 ล้านโดสของสภากาชาดไทย จึงไม่ได้เป็นการตัดยอดออกมาตามที่เข้าใจ แต่เป็นการสั่งจองไว้ก่อนแล้ว แยกจากวัคซีนจำนวน 4 ล้านโดส