ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าปีนี้ ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 (IMO 2021) ซึ่งเป็นการแข่งขัน ผ่านระบบออนไลน์ จากประเทศไทย โดยมีสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 14 – 24 กรกฎาคม 2564 จำนวน 6 คน ผู้แทนประเทศไทย IMO สามารถคว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดังนี้

เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ เหรียญทอง
นายนิธิศ อัญชลีนุกูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายพร้อม เกิดโภคทรัพย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายวรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทองแดง
นายศรัณยู ทองจรัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญทองแดง

คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ประกอบด้วย
ผศ.ดร.ธีระเดช กิตติภัสสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม
ดร.สริตา บุณย์ศุภา McKinsey & Company รองหัวหน้าทีม
ดร.นิธิ รุ่งธนาภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
นายกฤตกร กานติกูล นักศึกษาทุนปริญญาเอก ณ Princeton University ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
ดร.สุธารส นิลรอด สสวท. ผู้จัดการทีม

ในปีนี้ ทีมผู้แทนประเทศไทยทำคะแนนรวมได้ 121 คะแนน นับเป็นลำดับที่ 16 จาก 107 ประเทศ โดยประเทศที่ทำคะแนนได้สูงสุดลำดับที่ 1, 2 และ 3 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย และเกาหลีใต้

ร่วมยินดีกับผู้แทนประเทศไทยและติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ก Olympic ipst : https://www.facebook.com/Olympic-ipst-486688764733943