ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า วันนี้ (24 ก.ค.64) พบเจ้าหน้าที่ขสมก.ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 19 ราย ได้แก่ 1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 4 เขตการเดินรถที่ 4 ,2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 2 เขตการเดินรถที่ 3 ,3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 2 เขตการเดินรถที่ 3 ,4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 45 เขตการเดินรถที่ 3 ,5. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 117 เขตการเดินรถที่ 8

6. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 138 เขตการเดินรถที่ 5 ,7. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 45 เขตการเดินรถที่ 3 ,8. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 141 เขตการเดินรถที่ 5 ,9. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 23 เขตการเดินรถที่ 3 ,10. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 36ก เขตการเดินรถที่ 8

11. พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 2 อู่เอราวัณ เขตการเดินรถที่ 3 ,12. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 136 เขตการเดินรถที่ 4 ,13. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 60 เขตการเดินรถที่ 2 ,14. พนักงานเติมน้ำมันรถโดยสาร อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4

15. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 53 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 6 ,16. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 536 เขตการเดินรถที่ 3 ,17. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 4 เขตการเดินรถที่ 4 ,18. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 4 เขตการเดินรถที่ 4 และ19. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 141 เขตการเดินรถที่ 5