เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 24 ก.ค.64 ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้ออกประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องขอความร่วมมือ งดออกนอกเคหสถาน โดยมีข้อความระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส Covid-19.ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พบผู้ติดเชื้อคนไทยและแรงงานชาวเมียนมาเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่เป็นวงกว้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19. จึงประกาศขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด งดออกจากเคหสถาน (เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ในการดำรงชีวิตประจำวัน) ทั้งนี้เพื่อลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส Covid-19

รายงานข่าวแจ้งว่าก่อนหน้านี้ ประชาชนชาวแม่สอดและแกนนำกลุ่ม แอดมิน LINE ภาครัฐ-เอกชน ตาก ที่มีสมาชิก 500 คน ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ ที่สร้างประโยชน์ให้สังคม ในการเผยแพร่เรื่องราวต่างๆในพื้นที่ ได้โพสต์ข้อความ ขอให้คนแม่สอด อยู่กับบ้านกักกันตัวเอง ล็อกดาวน์ตัวเองในที่พัก มาแล้ว ตั้งแต่เมื่อคืนวาน และนอกจากนี้ ยังมีทาง Facebook. จำนวนมาก ในโลกโซเซียล ระบุข้อความ ว่า ชาวแม่สอด จะไม่ทนและขอล็อคดาวน์ปิดตัวเอง โดยมีคนแม่สอดเห็นด้วยและสนับสนุนกับโซเซียล ในการล็อคดาวน์ตัวเอง เพื่อเป็นการแสดงสัญญาลักษณ์ ในการป้องกันตนเองจากมหันตภัยร้าย Covid-19 โดยกักกันตัวเองไม่ออกจากบ้านหรือที่พัก จนในที่สุดทางนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ก็ได้มีประกาศในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ออกประกาศมาดังกล่าว