นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้รับแจ้งจากบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ขอหยุดการให้การให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงระบบจุดให้บริการรับชำระเดิมให้มีประสทธิภาพมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะเปิดให้บริการอีกครั้งภายใต้ชื่อ "เซ็นเพย์ พาวเวอร์บายบุญเติม"

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถชำระเงินสมทบผ่านธนาคารและหน่วยบริการอื่นที่เป็นตัวแทนให้บริการชำระเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี ไปรษณีย์ เทสโก้ โลตัส สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธ.ก.ส. เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิกซี เทสโก้ โลตัส ตู้บุญเติม ShopeePay หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์สายด่วน 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ