จากกรณีสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่หนังสือเอกสารราชการ จากกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ถึงเลขาธิการสภากาชาดไทย เพื่อขอรับสนับสนุนวัคซีน โมเดอร์นา ฉีดให้กับกำลังพล เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนที่ทางกองทัพ โดยทางผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ออกมายอมรับ ว่า มีการทำหนังสือเพื่อขอรับวัคซีนจริง เป็นการกระทำโดยพลการ ไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงไม่เป็นหนังสือที่ถูกต้อง และ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่กำลังพลดังกล่าว

ล่าสุดในวันนี้ 24 กรกฎาคม 2564 สังคมชาวทวิตเตอร์ได้ผุดเทรนด์ #ขอซิโนแว็คให้กองทัพ จนขึ้นอันดับ 1 ด้วยข้อความที่ชาวโซเชียลเข้ามากระหน่ำแสดงความคิดเห็น ระบุว่า...ซิโนแวคนั้น มีประสิทธิภาพที่ดี จึงอยากให้ทหาร ได้ฉีดซิโนแวคอย่างทั่วถึง