ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ค.64 พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 14 ราย ได้แก่1.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) สาย 129 บางเขน-สำโรง เพศหญิง อายุ 38 ปี

2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา (รถเมล์ร้อน) สาย 60 สวนสยาม-ปากคลองตลาด เพศหญิง อายุ 24 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ ณ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2)

3.พนักงานขับรถเมล์ร้อนสาย 136 อู่คลองเตย-หมอชิตใหม่ เพศหญิง อายุ 42 ปี

4.พนัคนขักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 76 แสมดำ-ประตูน้ำ เพศหญิง อายุ 39 ปี

5.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 1 ถนนตก-ท่าเตียน เพศชาย อายุ 35 ปี

6.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 76 เพศหญิง อายุ 29 ปี

7.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 95ก อู่รังสิต-บางกะปิ เพศชาย อายุ 46 ปี

8.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 71 สวนสยาม-วัดธาตุทอง เพศหญิง อายุ 60 ปี (ปัจจุบันให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดความดันโลหิตพนักงานประจำรถ ณ อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2)

9.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 24 ประชานิเวศน์ 3-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพศหญิง อายุ 38 ปี

10.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 205 อู่คลองเตย-เดอะมอลล์ท่าพระ เพศหญิง อายุ 22 ปี

11.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 71 เพศหญิง อายุ 57 ปี

12.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 67 ช่องนนทรี-วัดเสมียนนารี เพศชาย อายุ 55 ปี

13.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 22 สวนสยาม-สาธุประดิษฐ์ เพศหญิง อายุ 51 ปี

14.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 189 กระทุ่มแบน-เขตบางกอกใหญ่ เพศชาย อายุ 46 ปี

นอกจากนี้ได้พักการใช้งานรถเมล์ร้อน และ รถเมล์แอร์รวม 36 คัน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึงอู่จอดรถและท่าปล่อยรถเมล์สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้พนักงานที่ใกล้ชิดไปตรวจเชื้อฯ ต่อไป