จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก
ศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 ปฏิทินจันทรคติ ขึ้น 14 ค่ำ เดือนแปดหลัง(88) ปีฉลู ..00.. พรุ่งนี้วันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา 24 ก.ค. ต่อเนื่อง วันเข้าพรรษา 25 ก.ค. ..00.. ช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก กรมการศาสนาชวนพุทธศาสนิกชนทำกิจกรรมปฏิบัติธรรม “อยู่บ้านสร้างบุญ” ในรูปแบบวิถีธรรมะออนไลน์ ถ่ายทอดสดตามช่องทางเพจวัดต่างๆ ..00.. ข่าวสารวัฒนธรรมรอบสัปดาห์ กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2564 โดยรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ ประเภทบุคคล ได้แก่ พระอธิการไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ด้านกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้ใช้ภาษาไทย ภาษาท้องถิ่นดีเด่น รวม 24 รางวัล กรมศิลปากรเพชรในเพลง รวม 19 รางวัล โดยรางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรสนับสนุนวัฒนธรรมดนตรีไทย ได้แก่ มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) การประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงแรงก้อนสุดท้าย ผู้ประพันธ์ สลา คุณวุฒิ เป็นต้น ..00.. ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่บ้าน Work from Home 100 % อย่างเต็มที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารงาน หากมีภารกิจเร่งด่วนงานบริการประชาชนพร้อมปฏิบัติงานทันที ..00.. เช่นกันด้าน ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงาน Work from Home เต็มรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงานนำเทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาช่วยสั่งการ ..00.. ส่วนแหล่งเรียนรู้ ประกาศปิดบริการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ ในกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวถึง 2 ส.ค. ..00.. ลดค่าเล่าเรียน นิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กับมาตรการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยช่างศิลป์ ลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 30% พร้อมทั้งลดค่าหอพัก นอกจากนี้บางคณะ เช่น ศิลปศึกษา นำร่องจัดซิมการ์ดอินเตอร์เน็ตแจกให้นักศึกษา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเรียนในรูปแบบออนไลน์ 100% ..00.. งบอุดหนุน วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย บอกสำนักฯ ได้ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 จำนวน 8 โครงการ ดูรายละเอียดได้ในเพจสำนักฯ ..00.. ฟาก ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากล เพื่อการต่อยอดและพัฒนา (Cultural Textile Awards 2021) ประเภทผ้าไหม ผ้าฝ้าย และสิ่งทอสร้างสรรค์ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เพจกรมฯ แล้วพบกันใหม่ ..00


พระอธิการไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ


มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)


สลา คุณวุฒิ


รับมอบ...นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม รับมอบข้าวสาร สเปรย์ เจลแอลกอฮอล์ พร้อมเงินบริจาคจาก ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ซีพี รีเทลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์