วันนี้ (22 ก.ค.64) ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายภาณุรังษี  พลโทสุทิน เบ็ญจวิไลกุล เจ้ากรมการทหารช่าง  นำคณะตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสนับสนุนสถานที่พักคอยสำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีที่มีผลการตรวจพบว่าติดโควิด-19 แล้วยังรอเตียงจากโรงพยาบาล  มี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ตามที่กองทัพบกได้มีบัญชาให้ทหารในพื้นที่ทุกหน่วยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ทางกรมการทหารช่างได้เตรียมอาคารสำหรับประชาชนในครั้งนี้เพื่อรองรับได้ถึงประมาณ 80 เตียง ซึ่งรองรับพี่น้องประชาชนได้พร้อมห้องน้ำ สาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่  ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีโดยทีมสาธารณสุขจังหวัดจะเข้ามาประเมินสำรวจและดำเนินการทันที  ขณะที่กองพลพัฒนาที่1ก็มีความพร้อมทั้งกำลังพลและเครื่องมือเครื่องจักรพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งรองรับได้เกือบ 100 เตียง ที่สามารถรองรับพี่น้องประชาชน 3 ตำบลในเขตอำเภอเมืองราชบุรี คือตำบลดอนแร่ ตำบลห้วยไผ่ และตำบลดอนตะโก ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19