( 22 ก.ค. 64 )  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายชุมพล แก้วเกตุ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี ร่วมกับ  นายสุธี ลอยมา หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย  จ.ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนวนา  เพื่อป่าสมบรูณ์ของป่าไม้ และสัตว์ป่า ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าแอ่งกะลา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  หมู่ที่  13  ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  สัตว์ที่นำมาปล่อยคืนวนา ประกอบด้วย เนื้อทรายจำนวน  20 ตัว ตัวผู้  9  ตัว ตัวเมีย 11  ตัว ที่นำมาจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย จ.เพชรบุรี  ซึ่งสัตว์ทุกตัวได้รับการตรวจสุขภาพกักกันโรค จากสัตว์แพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีสภาพร่างกายที่สมบรูณ์ แข็งแรง สามารถกลับไปใช้ชีวิตในป่าตามธรรมชาติได้ 
    

 
นายชุมพล แก้วเกตุ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จ.ราชบุรี กล่าวว่า  โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนวนาในครั้งนี้  ทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีได้จัดเตรียมทำแปลงหญ้า ไว้รองรับสัตว์ป่าที่ปล่อยไว้ล่วงหน้าแล้ว สัตว์สามารถใช้ดำรงชีวิตอยู่ได้