จังหวัดตรัง พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 17 ราย รับจากพื้นที่สีแดงเข้ม 5 ราย ผลตรวจบันนังสตา 1 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 1,972 ราย

วันนี้(22 ก.ค.2564) ที่ ศูนย์แถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง ห้องลิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายแพทย์ ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า วันนี้ (22 กรกฎาคม 2564) จังหวัดตรัง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่จังหวัดตรัง 17 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อซึ่งรับจากพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 5 ราย และเป็นผลตรวจจากอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 รายรวมเป็นผู้ติดเชื้อสะสมรวม 1,972 ราย เป็นเพศชาย 13 ราย เพศหญิง 10 ราย ทั้ง 23 ราย เป็นชาวไทย อัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ 25.4 ราย/วัน อัตราพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ไม่รวมการรับผู้ป่วยมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 16.8 ราย/วัน

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายจนสามารถออกจากโรงพยาบาลได้วันนี้มีจำนวน 13 ราย รวมมีผู้ป่วยรักษาหายสะสม 1,723 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.3 ผู้เสียชีวิตสะสม 4 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 245 ราย เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย 225 ราย อาการปานกลาง จำนวน 16 ราย อาการค่อนข้างรุนแรง 3 อาการรุนแรง ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 1 ราย