กปภ

วันที่ 22 ก.ค.64 ที่สโมสรตำรวจ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่าตามสั่งการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ทุกเหล่าทัพ เตรียมความพร้อมและพิจารณาใช้พื้นที่ของอาคารสโมสรของหน่วยงาน โดยให้พิจารณาจัดทำเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วย และโรงพยาบาลสนาม ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่ง พล.ต.อ.ปิยะ ได้มอบหมาย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตรวจแห่งชาติ พร้อมทีมแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับวิกฤตการณ์ขาดแคลนเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยใช้สโมสรตำรวจเป็นสถานที่รองรับ เบื้องต้นวางแผนที่จะเปิดรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว ได้จำนวน 40-50 เตียง ขณะนี้กำลังขยายการปรับปรุงพื้นที่ เมื่อเสร็จสิ้นคาดว่าจะสามารถรองรับได้ จำนวน 200 เตียง

นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุขมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังได้เน้นย้ำกำชับให้ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยตำรวจในพื้นที่แนวชายแดน เข้มงวด กวดขัน จับกุม การลักลอบข้ามแดน และการเดินทางเข้าออกประเทศที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่สั่งการให้มีการบูรณาการกำลังของทุกฝ่าย เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำอย่างเคร่งครัด