กปภ

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 โดยข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข รายงานสรุปการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยผลการให้บริการ วันที่ 21 ก.ค.64 เวลา 18.00 น. รวมยอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนสะสม ตั้งแต่ 28 ก.พ.-21 ก.ึ.64 รวม 15,084,696 โดส

แบ่งเป็น เข็มที่ 1 ยอดสะสม 11,538,866 ราย
เข็มที่ 2 ยอดสะสม 3,545,830 ราย