วันที่ 14 พ.ย. ที่จ.สมุทรปราการ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1/เอราวัณ 3เดินทางมายัง "สภ.สำโรงเหนือ ภ.จว.สมุทรปราการ" เพื่อตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ และขับเคลื่อนนโยบายของ พบ.ต.อ จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.1โดยมี พ.ต.อ.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.เดโช โสสุวรรณากุล ผกก.สภ.สำโรงเหนือ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่าการประชุมวันนี้ได้กำชับให้ ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล,ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.1 อย่างเคร่งครัด ให้มีผลการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม ปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจ ตามหนังสือสั่งการของ ตร. อย่างเคร่งครัด พัฒนาหน่วยงาน ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน และพร้อมต่อการรับการตรวจจากคณะจเรตำรวจฯ ดำเนินการภายใต้แนวคิด "Police mind" ด้วยสำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และมีจิตพร้อมช่วยเหลือและให้บริการแก่ประชาชาชน เร่งปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ปจร.) และด้านการปราบปรามการกระทำความผิดจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ปลป.) ของ รัฐบาล ,ตร. และ ภ.1 อย่างเคร่งครัด และให้หัวหน้าสถานี ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่แบบบูรณาการ ให้มีภาวะผู้นำ กล้ายืนหยัดในความถูกต้องเป็นธรรม และเมตตาธรรม อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่อง โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”