กปภ

เป็นการรักษาอยู่ในรพ.78,197 ราย รพ.สนาม 58,861 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 3,856 ราย ในจำนวนผู้ป่วยหนักนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง 889 ราย ในขณะที่การติดเชื้อในพื้นที่กทม.-ปริมณฑลยังหนักพบป่วยอีก 5,732 ราย โดยกทม.ยังพบติดเชื้อรายวันสูงสุด 2,893 ราย ทำให้ยอดป่วยสะสมกทม.อยู่ที่ 123,506 ราย ขณะที่การติดเชื้อในปท.วันนี้ 13,644 ราย มาจากต่างประเทศ 11 ราย ยอดติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 545 ราย รักษาหายป่วย 7,921 ราย

วันที่ 22 ก.ค.2564 ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน ประเทศไทย ซึ่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 13,655 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 13,644 ราย (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 9,254 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 3,845 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 545 ราย) และเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 11 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 453,132 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก 87 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตขยับไปที่ 3,697 ราย รักษาหายเพิ่มอีก 7,921 ราย รวมยอดรักษาหาย 312,377 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 137,058 ราย เป็นการรักษาอยู่ในรพ.78,197 ราย รพ.สนาม 58,861 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 3,856 ราย ในจำนวนผู้ป่วยหนักนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง 889 ราย

เฉพาะการระบาดในระลอกเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- 22 ก.ค.64 พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 13,655 ราย โดยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 424,269 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,921 ราย รวมรักษาหายแล้ว 284,951 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 137,058 ราย เสียชีวิต 87 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 3,603 ราย