กปภ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38) โดยกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่หรือกิจการเพิ่มเติม 10 ประเภท เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ดังนี้

1. สนามกีฬาทุกประเภท
2. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ
3. ลานกีฬา
4. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ
5. ศูนย์การเรียนรู้ และหอศิลป์
6. ห้องสมุดสาธารณะ
7. พิพิธภัณฑ์
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
9. ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก
10. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา สระว่ายน้ำสาธารณะ

โดยสถานที่ตามข้อ 1 - 8 ให้ใช้เพื่อให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่น ๆ ของภาครัฐได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.64 จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น