กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค.64 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 84,744 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 4,723,044 โดส