กปภ

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.64. องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา โดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านร่วมกันนำสมุนไพรไทย ( สูตร คุณมานพ จังหวัดสมุทรปราการ) ได้แก่ ขิงแก่ ขมิ้นชัน ตะใคร้ ไพร ใบมะขาม ลูกมะกรูด กระชายขาว หัวหอมแดง ใบเตย ฯลฯ นำมาโขลกรวมกันและต้มเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการเสริมภูมิคุ้มกัน โควิด- 19 โดยมีพระครูพิศาลโชติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสระตาแวว เป็นผู้ ให้คำแนะนำและกำกับการทำทุกขั้นตอน

ทั้งนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่สมัยโบราณ ที่ได้ทำสืบต่อกันมา เพื่อการดูแลประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เรียกขวัญ กำลังใจให้ไม่วิตกกังวล และเป็นการป้องกันโดยธรรมชาติบำบัด "ทานัง" "พุคานาอยู่" "รวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม"