กปภ

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.64 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรและเทศบาลเมืองยโสธร ร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจาณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายวิเชียร สมวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารหารส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองยโสธรเข้าประชุมผ่านระบบ Video Conference กับคณะกรรมมาธิการวิสามัญ ฯ ที่ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เพื่อร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจาณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565