กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ค.64 ซึ่งเป็นวันแรกที่ประชาชนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ลงทะเบียนไว้กับ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพ ปลอดภัย” ได้เดินทางไปฉีดวัคซีนตามที่ SMS ได้กำหนดนัดหมายตาม เวลา และสถานที่ที่กำหนดทั้ง 25 จุด โดยบรรยากาศหลายที่มี บุตร หลาน เป็นผู้ดูแลพาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีน ซึ่งในแต่ละจุดมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ของผู้สูงอายุที่มารับบริการฯ พร้อมปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 17 ก.ค.2504) สัญชาติไทย และพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ สามารถเดินทางมายังสถานที่ฉีดวัคซีนได้ ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนได้ที่เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ . com , แอปฯเป๋าตัง หรือร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 7- eleven , Tops daily , FamilyMart และ mini BigC (ต้องนำบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ ไปลงทะเบียน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามการลงทะเบียน โทร.สายด่วนวัคซีน 1516 (เวลา 08.00 – 18.00 น.)