เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูปัญญาวชิรคุณ เจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม (ระเขน) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตะโก พระครูโพธิธรรมนิวิฐ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอภาชี รักษาการเจ้าคณะตำบลระโสม เจ้าอาวาสวัดมาบโพธิ์ เมตาธรรม คณะสงฆ์ นายไตรรัตน์ จุรินทรนายก อบต.หนองน้ำใส อ.ภาชี ประธานจัดสร้างเลสใหญ่ที่สุดในโลก นายสมนึก จันทร์ศรีทอง ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัดตะโก ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางที่ประดิษฐานเลส “รุ่นศรฤทธิ์ รวย รวย”

โดยมติในที่ประชุมเห็นสมควร ให้ประดิษฐานเลสไว้ในวิหารสี่มุก วิหารหลวงพ่อรวย 4 ทิศ ให้ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ได้สักการะกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเรียนเชิญ นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานในพิธี นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล 9 รูป เจ้าอาวาสวัดในอำเภอภาชี 30 วัด 39 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 09.39 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เป็นเวลาที่ หลวงพ่อรวย มรณภาพ และเทเงินหล่อเลส วันชิงแชมป์เลสหลวงพ่อรวย “จากความศรัทธา เลอค่าแห่งมนต์ขลัง” เลสใหญ่ ศรฤทธิ์ นามสกุล หลวงพ่อรวย ยาว 93 นิ้ว ไม่มีที่ไหนในโลก เชิญศิษยานุศิษย์ ถ่ายภาพและเก็บภาพ เป็นประวัติแก่ลูกหลาน รับวัตถุมงคลเหรียญ ศรฤทธิ์ ทุกท่าน ณ มณฑลพิธีวัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

นายไตรรัตน์ จุรินทร นายก อบต.หนองน้ำใส อ.ภาชี ประธานจัดสร้างเลสใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวว่า เลส นามสกุลเดิมของหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก “รุ่นศรฤทธิ์ รวยรวย” ความยาว 93 นิ้ว อายุหลวงพ่อรวย ในขณะนั้น น้ำหนักเงิน 393 กิโลกรัม มีความประสงค์ประกอบกับแรงศรัทธาของศิษยานุศิษย์ ที่มีความเลื่อมและศรัทธาในบุญบารมีของหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก โดยเฉพาะเลส “รุ่นศรฤทธิ์ รวย รวย” หลวงพ่อรวย อนุญาตให้จัดสร้างเลสรุ่นนี้ขึ้น หลวงพ่อรวย เป็นประธานหล่อและอธิฐานจิตคาดเข็มขัดแชมป์ “ศรฤทธิ์ รวย รวย” ด้วยตนเองในวันมหกรรมมวยโลกถวายมุทิตา สักการะหลวงพ่อรวย “รุ่นศรฤทธิ์ รวย รวย” ศึกปูนอินทรีสะท้านโลกชิงแชมป์เข็มขัด เลสหลวงพ่อรวย ไม่มีที่ไหนในโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ เวทีชั่วคราววัดตะโก

“หลวงพ่อรวยพอใจและปราบปลื้มมากเพราะเป็นนามสกุลเดิมของหลวงพ่อรวย “ศรฤทธิ์” คณะศิษย์ที่เคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อรวย จึงเห็นควรให้นำเลส นามสกุล “ศรฤทธิ์” หลวงพ่อรวย “รุ่นศรฤทธิ์ รวย รวย” ประดิษฐานไว้ในสถานที่เหมาะสมนั้น มติในที่ประชุมฯ เห็นควรให้ประดิษฐานไว้ในวิหารสี่ทิศหลวงพ่อรวย เพื่อเป็นเอกลักษณ์คู่บารมีของหลวงพ่อรวยตลอดกาล ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน จะได้มาเคารพสักการะกราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป” นายไตรรัตน์ กล่าว
++++++++++++++++