กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 64 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 45,246 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 4,581,266 โดส