หลายปีมานี้ท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศจีนได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงบูรณาการการท่องเที่ยวในชนบทและเกษตรกรรม โดยอาศัยจุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมการพักผ่อนและเกษตรกรรมเข้ากับการท่องเที่ยวในชนบท ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม พักผ่อน สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตจริงในชนบทได้ภายในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยได้ปรับสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เกิดแรงขับเคลื่อนใหม่ในการพัฒนาของชุมชน 26 มิ.ย. 2021 นักท่องเที่ยวกำลังเดินเข้าไปเที่ยวชมและถ่ายภาพบึงบัว เพลิดเพลินกับธรรมชาติช่วงฤดูร้อนในชนบท ณ หมู่บ้านหม่าผิง ตำบลลู่หม่าเฉียว อำเภอตงอัน เมืองหยงโจว มณฑลหูหนานเพื่อเที่ยว  2 มิ.ย. 2021 อาสาสมัครจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังช่วยชาวบ้านในโครงการช่วยเหลือเพื่อลดความยากจนเก็บผลหยางเหมยล็อตแรกของปีนี้ภายในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อลดความยากจนของหมู่บ้านฝู่จื้อหลิง ตำบลเจียผู อำเภอฉางซิง เมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียง 3 มิ.ย. 2021 นักท่องเที่ยวกำลังชื่นชมสวนดอกเสาเย่าเพื่อใช้ผลิตเป็นยารักษาโรคภายในศูนย์เพาะปลูกพืชสมุนไพร่รักษาโรค ณ หมู่บ้านซานโกว ตำบลซานโกว อำเภอเฉิงเต๋อ มณฑลหูเป่ย 5 มิ.ย. 2021 เกษตรกรปลูกบัวกำลังใส่ปุ๋ยให้กับดอกบัวขาว ภายในศูนย์เพาะปลูกดอกบัวขาวที่มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 1000 เอเคอร์ ณ หมู่บ้านคงฟาง ตำบลเหอหยวน อำเภอจินซี เมืองฝูโจว มณฑลเจียงซี 26 มิ.ย. 2021 นักท่องเที่ยวกำลังล่องเรือเที่ยวชมดอกบัวภายในบึงบัวกว้างกว่า 1,000 เอเคอร์ ณ หมู่บ้านผิงหยวนฉือ ถนนเฉิงเป่ย เมืองหลู๋เกา มณฑลเจียงซู 5 มิ.ย. 2021 นักท่องเที่ยวนั่งเรือล่องอยู่ในทะเลสาบซวงหลงของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชนบท ณ หมู่บ้านเฉินเจียวาน ตำบลหม่าเหลียง อำเภอเป่าคาง เมืองเซี่ยหยาง มณฑลหูเป่ย