กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค.64 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 78,496 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 4,533,345 โดส
ยอดผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 934,217 ราย