วันที่ 16 ก.ค.2564 เวลา 09.00 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเชิงรุก และศูนย์พักคอย กลุ่มกรุงเทพกลาง เปิดเผยว่า จากการที่ได้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจเชิงรุกในพื้นที่วัดสามัคคีธรรม เขตวังทองหลาง ซึ่งมีกำหนดตรวจ 3 วันๆละ 500 คน ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ค. วางเป้าหมายการตรวจประมาณ 1,500 คน โดยมีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เป็นผู้ให้บริการตรวจ ซึ่งมีการแจกคิว ณ จุดตรวจวันต่อวัน หากคิวเต็ม จะประกาศให้ประชาชนที่มารับบริการทราบ และติดประกาศให้ทราบอย่างชัดเจน ส่วนจุดตรวจเชิงรุก สำนักงานเขตราชเทวี เป็นการให้บริการตรวจกับข้าราชการและบุคลากร ในสำนักงานเขตราชเทวี ซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติงานจึงมีความเสี่ยงสูง รวมเป้าหมายตรวจประมาณ 1,100 คน

ทั้งนี้ รองปลัดกทม.กล่าวว่า นอกจากนี้ตนยังได้เดินทางไปดูการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอย ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 เขตดินแดง ซึ่งสามารถรองรับได้ จำนวน150 เตียง โดยมีการปรับปรุงสถานที่ จัดหาเตียงกระดาษ อุปกรณ์เครื่องนอน และ ระบบการสื่อสาร อีกทั้งมีการประชุมเรื่องการบริหารจัดการ ร่วมกับทีมเเพทย์พยาบาล รพ.ราชวิถี ซึ่งกำหนดเปิดรับผู้ป่วย ได้ ในวันอังคารที่ 20 ก.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม นายชาตรี กล่าวว่าหลังจากที่กทม.ได้ทำการเปิดบริการจุดคัดกรองและศูนย์พักคอย ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตต่างๆแล้ว ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่พอใจ มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะศูนย์พักคอยที่จัดให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการหรือกลุ่มสีเขียวมาพักรักษาตัว โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด หากผู้ป่วยรายใดมีอาการหนักก็จะประสานกับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อทำการส่งตัวไปรักษาต่อไป

“หากท่านใดมีอาการไม่สบายตามที่แพทย์กำหนด หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิดก็สามารถมาทำการตรวจคัดกรองตามจุดต่างๆ ได้ หรือหากพบว่าติดเชื้อแล้ว ก็สามารถมาใช้บริการยังศูนย์พักคอยที่ทางกทม.จัดหาไว้บริการได้ “นายชาตรีกล่าว

นอกจากนี้นายชาตรี ยังเปิดเผยว่า ในระหว่างการตรวจเยี่ยมจุดตรวจเชิงรุก สำนักงานเขตราชเทวี ตนได้เข้าตรวจหาเชื้อแบบSwab ที่จุดนี้ด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานลงไปตรวจเยี่ยมหลายพื้นที่ทุกวัน ซึ่งล้วนเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และมีการสัมผัสคลุกคลีกับประชาชนจำนวนมาก จึงได้ขอเจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้อ และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย