กรุงเทพมหานคร แจ้ง ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กทม. รายงานสถานการณ์การบริหารจัดการเตียง ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564🌟โดยศูนย์เอราวัณ บูรณาการความร่วมมือกับสำนักเทศกิจ และ 50 สำนักงานเขต ให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างต่อเนื่อง

- มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 860 ราย
- เข้ารักษาแล้ว 342 ราย
- ปฏิเสธการรักษา 8 ราย
- รอเตียง 475 ราย
- Isolated 20 ราย
- ติดต่อไม่ได้ 15 ราย

ทั้งนี้ เมื่อศูนย์เอราวัณ ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านสายด่วน 1669 จะเร่งดำเนินการรับผู้ป่วยเพื่อส่งต่อส่ง รพ. อย่างเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเอง และป้องกันการติดเชื้อเพิ่มของคนในครอบครัว