ดร.สมเกียรติ โอสถสภา อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ... ข่าวดี และคำถาม ในเดือนกรกฎาคมนี้ ทางองค์การเภสัชกรรมคาดว่า ยาฟาวิพิราเวียร์ที่ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นนั้น จะได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และจากนั้นจะเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อให้ผู้ป่วย โควิด-19 เข้าถึงยาอย่างเพียงพอ เมื่อทุกอย่างสำเร็จลุล่วง ประเทศไทยจะสามารถผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ในราคาที่ถูกกว่านำเข้าอย่างมาก ปัญหาที่ต้องถาม หนี่ง ตอนนี้รัฐบาลมียาตัวนี้พร้อมใช้ในคลังยาของประเทศกี่เม็ด ถ้าผู้ป่วยหนึ่งคนต้องใช้ห้าสิบเม็ด ในการระบาดรอบนี้ตลอดสามเดือนข้างหน้า ต้องใช้ยากี่เม็ด ใช้ประมาณการคนป่วย คูณจำนวนยาที่ต้องใช้ สอง รัฐบาลตั้งคลังยาไว้ที่ใด คลังยาต้านไวรัสอยู่ในแผนเงินกู้ล้านบาทเมื่อปีที่แล้ว หลายๆประเทศทำกันมีทหารถือปืนเฝ้า ช่วงสามเดือนนี้ต้องการใช้ราวร้อยล้านเม็ด สาม ขอทราบปริมาณการผลิตเชิงพาณิชย์รายเดือน คาดว่าจะเริ่มผลิตได้เดือนตุลา รัฐบาลจัดงบซื้อแล้วยัง ขอทราบแผนการผลิต การแจกจ่าย คำนวณวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตทั้งหมดแล้วยัง มีอะไรต้องนำเข้าบ้าง ล็อกแล้วยัง สี่ ปัญหาแบบเดียวกับวัคซีน คือ โรคโจมตีเร็ว ต่อเนี่องจนถีงสามเดือนข้างหน้า ขอทราบว่าจะมียาต้านไวรัสลงปอดพอไหม สรุป จงแถลงสิ่งที่คนต้องการรู้
ขอบคุณข้อมูลและภาพ เฟซบุ๊ก สมเกียรติ โอสถสภา