กรุงเทพมหานคร แจ้งหน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้

กลุ่มกรุงเทพกลาง เขตดินแดง ที่ลานกีฬาชุมชนดินแดง
กลุ่มกรุงเทพเหนือ เขตลาดพร้าว ที่ลานจอดรถโลตัสเลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เขตมีนบุรี ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
กลุ่มกรุงเทพใต้ เขตสวนหลวง ที่วัดยาง
กลุ่มกรุงธนเหนือ เขตบางพลัด ที่ลานใต้สะพานพระราม 8
กลุ่มกรุงธนใต้ เขตราษฎร์บูรณะ ที่วัดราษฎร์บูรณะ

กำหนดการแจกบัตรคิว ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 64)
1. เขตดินแดง - แจกวันต่อวัน เริ่มแจก 07.00 น. (400 คน)
2. เขตลาดพร้าว - แจกล่วงหน้า 1 วัน เริ่มแจก 06.00 น. (900 คน)
3. เขตมีนบุรี - แจกวันต่อวัน เริ่มแจก 06.00 น. (1,000 คน)
4. เขตสวนหลวง - แจกล่วงหน้า 1 วัน เริ่มแจก 06.00 น. (200 คน)
5. เขตบางพลัด - แจกล่วงหน้า 1 วัน เริ่มแจก 08.00 น. (900 คน)
6. เขตราษฎร์บูรณะ - แจกล่วงหน้า 2 วัน เริ่มแจก 06.00 น. (900 คน)

สำหรับเอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
-บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ใบ
- ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว เพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ
สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ

🌟