นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กสทช.เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz (890-895 MHz/935-940 MHz) และย่าน 1800 MHz (1740-1785 MHz/1835-1880 MHz) และให้นำร่างประกาศดังกล่าว พร้อมทั้งข้อสังเกตต่างๆ ของกรรมการ กสทช.นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ ข้อสังเกตต่างๆ ของกรรมการ กสทช.ได้แก่ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กสทช.ชุดปัจจุบันที่รักษาการชั่วคราว กรณีถ้ามีการออกประกาศสรรหาคณะกรรมการ กสทช.ออกมา จึงมีมติให้สำนักงาน กสทช.ทำหนังสือขอหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าถ้ามีการออกประกาศสรรหา กสทช.ออกมา ระหว่างนำร่างประกาศดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ คณะกรรมการ กสทช.ชุดปัจจุบันที่รักษาการชั่วคราว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามบทเฉพาะกาลมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่

ส่วนสาระสำคัญของร่างประกาศดังกล่าว กำหนดเปิดประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ขนาดคลื่นความถี่ 5 MHz จำนวน 1 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้น อยู่ที่ 37,988 ล้านบาท ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี และคลื่นความถี่ 1800 MHz เปิดประมูล 45 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต ขนาดคลื่นความถี่ ใบอนุญาตละ 15 MHz ราคาเริ่มต้นที่ 37,457 ล้านบาท ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี ซึ่งตามแผนคาดว่าจะประกาศหลักเกณฑ์การประมูลได้ในเดือน ม.ค. 2561 เปิดให้มีการประมูลได้ในเดือน พ.ค. 2561 และออกใบอนุญาตได้ในเดือน มิ.ย. 2561