ไม่เกิน 5 พัน คิดดอก 0.10% เกิน 1.5 หมื่น ดอก 1% โดยวงเงินจำนำสูงสุดคนละ 5 แสน จำนำทองให้ราคาสูงสุดกว่า 87%

กรุงเทพมหานครแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องรายได้และค่าใช้จ่าย กรุงเทพมหานครจึงลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการฝ่าวิกฤติโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.64 ดังนี้

- จำนำไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน
- จำนำ 5,001-15,000 บาท ดอกเบี้ย 0.80% ต่อเดือน
- จำนำเกิน 15,000 บาท ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน
- ให้วงเงินสูงสุด 1 แสนบาทต่อตั๋ว
- จำนำได้สูงสุด 5 แสนบาทต่อคน
- ให้ราคารับจำนำทองสูงสุด 87.5% ของราคารับซื้อทอง

สอบถามข้อมูลโทร. 0-2158-0042-4 ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.pawnshop.bangkok.go.th หรือเฟซบุ๊ก: สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร - โรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร