เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 9 พ.ย.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำลังพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่ โดยเลือกตั้งท้องถิ่นมีทั้งระดับอบต. อบจ. เทศบาล กทม. เมืองพัทยา โดย คสช.ดูมาเป็นระยะๆ และได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยว่าอาจจะต้องปลดล็อกให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่เป็นแค่บางระดับ ไม่ใช่ทั้งหมด วันนี้ชุดเก่ายังสามารถทำหน้าที่อยู่ได้ ไม่ได้เกิดปัญหาอะไร หลายพื้นที่รายงานมาว่าดี ไม่มีปัญหาอะไร คสช.กำลังคิดว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งระดับชาติ

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า แต่ไม่ใช่ว่า จะนึกปลดล็อกแล้วทำได้ทันที เพราะคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งท้องถิ่นเหล่านี้ จะไม่เหมือนคุณสมบัติเก่า รัฐธรรมนูญใหม่ได้เขียนไว้อีกแบบหนึ่งแล้ว ดังนั้นต้องแก้กฎหมายก่อน อีกไม่กี่วันตนจะนัดปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาหารือว่าจะทำกฎหมายท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอย่างไร แต่คงไม่ต้องแก้หลายมาตรา นอกจากนี้ อาจจะต้องคิดถึงไทม์ไลน์หรือโรดแมปของการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วย นี่คือ โจทย์ แต่คำตอบยังไม่มี

ส่วนไทม์ไลน์เลือกตั้งท้องถิ่นเกี่ยวกับไทม์ไลน์ระดับชาติใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่เกี่ยว เพียงแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้การเลือกตั้งบางประเภทเกิดก่อนระดับชาติ เพราะไม่เช่นนั้นคนจะพะวักพะวงว่าจะลงเลือกตั้งอะไรดี จะลงทั้งสองอย่างคงยาก ดังนั้น ถ้าจะให้เขาคิดต้องให้เขารู้ตัวว่าจะทำอะไรเมื่อไร จึงเกิดโรดแมปเล็กซ้อนขึ้นมา ยืนยันว่าไม่ใช่ทุกระดับ ไม่เช่นนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะวุ่นวาย นี่จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้โยงไปถึงเรื่องของการปลดล็อก เพราะคนที่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติคือ กกต. โดยหลักควรจะเป็นกกต.ชุดใหม่ จึงต้องคิดวางแผนเตรียมเอาไว้ และต้องให้เวลาบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นบางระดับได้ทัน จากนั้นค่อยเลือกตั้งระดับชาติ และในบางระดับค่อยไปเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งระดับชาติ

“นอกจากแก้ไขบางมาตราของกฎหมายท้องถิ่นแล้ว ต้องมีคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่จะปลดล็อกเรื่องการหาเสียงด้วยหรือไม่นั้น ปัจจุบันมีคำสั่งและประกาศหัวหน้าคสช. อยู่ 2 ฉบับที่ล็อกเรื่องนี้ไว้ ที่สุดจะต้องปลดล็อก หรือผ่อนคลาย เพื่อให้พรรคเก่าสามารถทำกิจกรรมได้ และพรรคใหม่สามารถดำเนินการจัดตั้งพรรคได้ เพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกัน แต่จะทำอย่างไรผมไม่ทราบ ส่วนการผ่อนคลายจะทำพร้อมกันทั้งหมดหรือไม่นั้น ไม่ทราบ แต่ในระดับชาติถ้าจะผ่อนคลายต้องทำให้พร้อมกันทั้งประเทศ ส่วนท้องถิ่นอาจจะผ่อนคลายเฉพาะบางระดับที่มีการเลือกตั้ง”

นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า ส่วนที่ว่าจำเป็นต้องใช้มาตรา 44 ในการขยายกรอบ 90 วันที่พรรคการเมืองต้องเตรียมการตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่ นันคงไม่จำเป็นต้องใช้มาตรา 44 มีหลายวิธี โดยพล.อ.ประยุทธ์ ระบุแล้วว่า จะใช้อำนาจที่มีอยู่และวิถีทางตามรัฐธรรมนูญที่มีหลายวิธี เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับนายกฯ แล้ว
+++++++++++++++++