ตั้งแต่ 4 ทุ่มถึงตี 2 กปน.ต้องทดสอบระบบน้ำรง.ธนบุรี กระทบอรุณอมรินทร์สองฝั่ง ถนนสุทธาวาส พรานนก อิสรภาพ จรัญฯ บางขุนนนท์

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร เพื่อทดสอบระบบน้ำในท่อประธาน บริเวณโรงงานผลิตน้ำธนบุรี ในคืนวันอังคารที่ 13 ก.ค.64 ตั้งแต่เวลา 22.00-02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนอรุณอมรินทร์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ #แยกตัดถนนบรมราชชนนี ถึง #คลองมอญ
• #ถนนสุทธาวาส #ถนนรถไฟ ทั้ง 2 ฝั่ง
• #ถนนพรานนก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ #แยกไฟฉาย ถึง #โรงพยาบาลศิริราช
• #ถนนอิสรภาพ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ #คลองมอญ ถึง #แยกพรานนก
• #ถนนจรัญสนิทวงศ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ #แยกบรมราชชนนี ถึง #คลองมอญ
• #ถนนบางขุนนนท์ ทั้ง 2 ฝั่ง