กรุงเทพมหานคร รายงานวันที่ 12 ก.ค.64 ถึงบรรยากาศการตรวจเชิงรุกในพื้นที่กทม.ตามจุดต่างๆ พบมีความเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ ได้ปรับปรุงการจัดระบบคิวของผู้มารอตรวจหาเชื้อโควิด-19 อาทิ การแจกบัตรคิวล่วงหน้า 1 วัน การแจกบัตรคิวเร็วขึ้น 2 - 3 ชั่วโมง การเพิ่มจุดพักคอยหลังเข้ารับบัตรคิว การเพิ่มจำนวนที่นั่งคอย การจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อลดความแอดอัดของประชาชนที่เดินทางมารอรับคิวตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก

🎤จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พบว่า บรรยากาศการรอตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับคำชมจากประชาชนที่เข้ารับบริการด้วย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอขอบคุณทุกหยาดเหงื่อแรงกายของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จิตอาสา แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกท่าน ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เป็นอย่างดี และขอบคุณทุกคำแนะนำติชมเพื่อให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงบริการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

- รับบัตรคิว
- บัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ
- ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัว
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
-⚠️หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

-สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี

-ลานจอดรถโลตัสรามอินทรา เขตลาดพร้าว

--วัดราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ

-ใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด


-วัดราษฎร์บูรณะ