กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า🌟ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กทม. รายงานสถานการณ์การบริหารจัดการเตียง ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2564🌟โดยศูนย์เอราวัณ บูรณาการความร่วมมือกับสำนักเทศกิจ และ 50 สำนักงานเขต ให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่ระบบการรักษาอย่างต่อเนื่อง

- มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 745 ราย
- เข้ารักษาแล้ว 148 ราย
- ปฏิเสธการรักษา 27 ราย
- รอเตียง 510 ราย
- Isolated 23 ราย
- ติดต่อไม่ได้ 37 ราย

ทั้งนี้ เมื่อศูนย์เอราวัณ ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านสายด่วน 1669 จะเร่งดำเนินการรับผู้ป่วยเพื่อส่งต่อส่ง รพ. อย่างเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเอง และป้องกันการติดเชื้อเพิ่มของคนในครอบครัวของผู้ป่วย 🙂