กรุงเทพมหานคร รายงานผลการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ค.64 เวลา 08.00 น.

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 44,070 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 4,091,238 โดส